Amdanom ni

Croeso i Partridge & Parr!

Wedi’i lleoli yng nghanol Aberaeron ym Mae Ceredigion, Gorllewin Cymru, teimlais mai hon oedd y dref ddelfrydol ar gyfer fy menter newydd.

Gyda chefnogaeth, fel bob amser, gan fy Rhieni gwych Steve a Sharon, mae hyn yn rhywbeth dwi i wedi eisiau ei wneud ers tua degawd ar ôl gweithio ym maes manwerthu pan oeddwn yn byw yn Sydney. Ar ôl colli fy ffrind gorau yn sydyn iawn yn 2021, cafodd y fflam ei chynnau i gael y bêl i rolio a gwneud yr hyn roeddwn i wedi eisiau ei wneud erioed. Mae bywyd yn fyr ac nid ydych chi'n cael ail gynnig!

Fel merch gwlad fy hun, rydw i wedi cael fy magu yn gwisgo'r rhan fwyaf o'r brandiau gwlad rydyn ni'n eu gwerthu nawr ac mae hyn wedi bod yn bwysig iawn i mi. Rwyf am ddarparu brandiau a chynhyrchion yr wyf yn credu ynddynt ac y gwn o'm profiad fy hun yw'r gorau ar y farchnad.

Rydym wedi gweithio'n galed i gyfuno'r goreuon sy'n cynnig gwisg achlysurol a gwledig i Ddynion a Menywod o bob oed ac rydym mor falch o'r hyn sydd gennym i'w gynnig gyda'r casgliad yn tyfu drwy'r amser.

Gobeithiwn y dewch o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano ar ein gwefan neu yn wir yn y siop yn Aberaeron.

Byddem wrth ein bodd yn eich croesawu i'r bwtîc, a gyda digon o lefydd i aros, bwyta a mwynhau, does dim esgus i beidio ymweld ag Aberaeron.

Llawer o gariad

Hannah xx

Sheila, Diolch am gredu ynof bob amser, dwi'n gwybod eich bod chi yma gyda mi bob cam o'r ffordd! <3