Profiad Siopa Preifat

Rydyn ni yma yn Partridge & Parr eisiau cynnig cyfle i chi ymlacio a mwynhau eich profiad siopa. Gyda hyn mewn golwg, rydym wedi penderfynu cyflwyno Profiad Siopa Preifat lle gallwch fwynhau gwydraid o Fizz a chacen neu ddwy.

Cynigir yr apwyntiadau rhwng 5.30pm - 7pm neu 7:30pm - 9pm.

Uchafswm o 4 o bobl mewn parti. Rydym yn codi £25 y person fodd bynnag, os ydych yn gwario ar y noson, mae hyn yn cael ei dynnu o'ch pryniant.

Dyma'r anrheg perffaith ar gyfer pen-blwydd neu yn gyfle gwych i guro'r torfeydd a chwblhau eich Siopa Nadolig mewn heddwch.

I drefnu apwyntiad, e-bostiwch info@partridgeandparr.com, WhatsApp 07814175221 neu ffoniwch y siop ar 01545 578 357