Returns Policy

Refund/Returns policy

Os nad ydych yn hapus gyda'ch nwyddau am unrhyw rheswm, croeso i chi ddychwelyd nhw a chael eich arian nol. Er mwyn hwyluso'r broses, gofynwn yn garedig bod y nwyddau yn cael eu dychwelyd yn y cyflwr cawsant eu gwerthu, gyda'u tagiau a'r derbyneb o fewn 14 diwrnod. Os ydych yn dychwelyd nwyddau tua llan i'r 14 diwrnod, tocyn credit bydd yn cael ei gynnig. 

Cliciwch y ddolen i lawrlwytho'r ffurflen dychwelyd

Diolch

If you're not happy with your goods for any reason, you're welcome to return them for a full refund.  To enable this to happen swiftly, we kindly ask that the goods be returned in the condition they were sold, complete with tags and receipt within 14 days of purchase.  Should you return your goods outside of the 14day period, a credit note will be offered.  

Please click the link to download our Returns forms

Thank you

Ffurflenni Dychwelyd/Returns Forms

.